Chuyện cảnh giác - Kỳ 07: Dịch vụ chuyển nhà lừa đảo, lừa đảo qua Facebook

Chuyện cảnh giác - Kỳ 07: Dịch vụ chuyển nhà lừa đảo, lừa đảo qua Facebook

Cộng đồng mạng

Phút giây cảnh giác

764 lượt xem

Chuyện cảnh giác - Kỳ 07: Dịch vụ chuyển nhà lừa đảo, lừa đảo qua Facebook
9/10 dựa trên 1 đánh giá
Xem video clip chương trình Chuyện cảnh giác - Kỳ 07: Dịch vụ chuyển nhà lừa đảo, lừa đảo qua Facebook để hiểu rõ hơn những thủ đoạn của bọn tội phạm, những tai nạn nguy hiểm và rút ra những bài học cho bản thân.

Giới thiệu Phút giây cảnh giác

Phút giây cảnh giác là chương trình tivi dựng lại tình huống những vụ lừa đảo, dàn cảnh cướp giật, những vụ tại nạn có thật xãy ra trong cuộc sống. Với thông điệp cảnh báo những nguy hiểm luôn rình rập cho mọi người cảnh giác hơn

Bình luận: