Phút giây cảnh giác

Phút giây cảnh giác là chương trình tivi dựng lại tình huống những vụ lừa đảo, dàn cảnh cướp giật, những vụ tại nạn có thật xãy ra trong cuộc sống. Với thông điệp cảnh báo những nguy hiểm luôn rình rập cho mọi người cảnh giác hơn

Đánh giá Phút giây cảnh giác

9/10 dựa trên 7 đánh giá.

Video vừa mới tải lên

Viết đâm vào mắt

Viết đâm vào mắt

của Phút giây cảnh giác 1.497 lượt xem lúc 24-10-2019