Banner 728x90

Đua xe thể thao

Cách chơi

Cách chơi Đua xe thể thao: 

 Điều khiển xe di chuyển, định hướng dường đi

Hướng dẫn bật Flash game:

Bước 1:

- Truy cập link: chrome://settings/content/flash

- Bật Flash trên Google Chrome

Truy cập : chrome://settings/content/flash

Bước 2:

- Bật cho phép Flash trên URL

Cho phép Flash

Bình luận:
Game mới nhất