Banner 728x90

Đào vàng đôi

Cách chơi

Nếu bạn đã từng yêu thích trò chơi Đào Vàng kinh điển thì chắc chắn với Đào Vàng Đôi, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Trong trò chơi này sẽ có hai người cùng chơi. Vì thế bạn và người bạn cùng chơi với mình có thể cùng nhau thi tài xem ai sẽ là người đào được nhiều vàng hơn.

Cách chơi:

- Dùng phím lên và phím xuống cho người chơi 1

- Dùng phím A và phím S cho người chơi 2

Hướng dẫn bật Flash game:

Bước 1:

- Truy cập link: chrome://settings/content/flash

- Bật Flash trên Google Chrome

Truy cập : chrome://settings/content/flash

Bước 2:

- Bật cho phép Flash trên URL

Cho phép Flash

Bình luận:
Game mới nhất