Đào vàng đôi

Cách chơi

Nếu bạn đã từng yêu thích trò chơi Đào Vàng kinh điển thì chắc chắn với Đào Vàng Đôi, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Trong trò chơi này sẽ có hai người cùng chơi. Vì thế bạn và người bạn cùng chơi với mình có thể cùng nhau thi tài xem ai sẽ là người đào được nhiều vàng hơn.

Cách chơi:

- Dùng phím lên và phím xuống cho người chơi 1

- Dùng phím A và phím S cho người chơi 2

Bình luận:
Game mới nhất